Phone

86-519-86713688/86713588

86-519-86382009/86382010
 

Fax

86-519-86713388


E-mail

yongming@yong-ming.com